top of page

Clasa D

Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement Clasa D dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe căi navigabile interioare, Dunăre și Delta Dunării

Pentru obţinerea prin examen a unui certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;

b) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

c) să dovedească competenţele minime şi să facă dovada  absolvirii unei forme de pregătire corespunzătoare clasei certificatului.

Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D se poate obţine prin examen, susținut la căpităniile de port acreditate, de către orice candidat care a absolvit forma de pregătire aprobată, corespunzătoare clasei D.

 

Căi navigabile interioare în România: Fluviul Dunărea, râurile, canalele şi lacurile situate în interiorul teritoriului României,

pe porţiunile lor navigabile, precum şi apele navigabile de frontieră, de la malul românesc până la linia de frontieră.

Certificat Clasa D.jpg

Certificatul este valabil un an de zile calendaristic de la data eliberării lui.

bottom of page