top of page

Clasa C

Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement Clasa C dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zonele maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 6
Mm faţă de ţărm

Pentru obţinerea prin examen a unui certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;

b) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

c) să dovedească competenţele minime şi să facă dovada absolvirii unei forme de pregătire corespunzătoare clasei certificatului.

Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement Clasa C se poate obţine prin examen, susținut la căpităniile acreditate, de către orice candidat care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei C sau

b) deţine certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement Clasa D şi susţine un examen de diferenţă la COLREG.

Certificat Clasa C.jpg

Certificatul este valabil un an de zile calendaristic de la data eliberării lui.

bottom of page